Waterrijk te Oosthuizen

Woningbouw

Nieuw te bouwen 49 woningen ten zuidwesten van Oosthuizen de nieuwbouwwijk Waterrijk. Het plangebied is gelegen in de gemeente Zeevang en grenst aan de noordzijde aan de naastgelegen wijk De Watereing 3 in de kern Oosthuizen.Het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op de landschappelijke karakteristieken van het veenpolderlandschap van Oosthuizen. De typerende zonering met een historische lintbebouwing, een gebied tussen het lint en de Watering en het achterland zijn leidend geweest.De vergezichten, de kavelrichtingen en de huidige waterstructuur hebben het ontwerp verder bepaald. De hoofdwatergangen worden gehandhaafd en worden waar nodig verbreed. Het zicht op de kerk en de zichten vanuit Watering III naar het open landschap bepalen de grenzen van de bebouwing. W3 gaat het plan Waterrijk een dorps, landelijk en streekeigen karakter geven met een zo groot mogelijke verscheidenheid in vormgeving. Hiermee ontstaat een woonsituatie die voor jong tot oud prettig en leefbaar is.

CliëntGemeente Zeevang
Oplevering1e fase 2012
Locatiete Oosthuizen
Waterrijk te Oosthuizen