Meer dan alleen architecten..
Lees meer over ons

Geen splitsing van ruimten mogelijk zonder splitsingsaanvraag

U heeft plannen om een woning of ander pand te splitsen in meerdere woningen/appartementen? U bent eigenaar van een appartementencomplex en wilt de appartementen per stuk verkopen? U bent eigenaar van een pand met gecombineerde woon-werkfunctie en wilt het woongedeelte verzelfstandigen? Dan heeft u een splitsingsvergunning van uw gemeente nodig. Naast de volledig ingevulde splitsingsaanvraag plus alle benodigde bijlagen die tot vergunning moet leiden is het ook noodzakelijk de splitsingsakte en de splitsingstekeningen notarieel te laten aantekenen. Wadman verzorgt de splitsingsaanvraag graag voor u.

 

Van splitsingsaanvraag naar commercieel succes

Uw splitsingsaanvraag dient aan alle formaliteiten te voldoen die door de gemeente zijn omschreven. Wij zorgen daarvoor. Een belangrijk onderdeel van de splitsingsaanvraag willen we er bij deze even uit lichten: het splitsingsplan. Hierop staan de indeling en de met de splitsing beoogde eigendomswijzigingen aangegeven. Cruciaal is de vraag: wat heeft u met de gesplitste ruimten voor ogen? Wadman denkt mee in bouwkundige oplossingen om uw gesplitste ruimten naderhand optimaal commercieel succesvol te maken. Bij ons kan uw splitsingsaanvraag daarmee veel meer zijn dan een formaliteit, het kan een strategisch plan zijn.

 

Uw splitsingsaanvraag - zelf proberen of aan profs overlaten?

Een succesvolle splitsingsaanvraag begint bij een duidelijke visie die leidt tot een goede voorbereiding en een professionele uitwerking. De kwaliteit van een adviesbureau kan daarbij van doorslaggevende betekenis zijn. Een splitsingsaanvraag heeft voor Wadman geen geheimen. Tientallen eigenaren zijn u voor gegaan en hebben hun pand of complex met succes in verschillende zelfstandige ruimten opgesplitst. Onze adviseurs staan klaar om uw plan snel van een vergunning te voorzien en desgewenst bouwkundig te optimaliseren voor het doeleinde naderhand. Laat uw splitsingsaanvraag het werk van Wadman zijn.