Meer dan alleen architecten..
Lees meer over ons

Funderingsherstel

Er zijn vele typen van funderingsherstel die het opnieuw opvangen van bestaande constructies kunnen bewerkstelligen. Maar welke techniek en werkwijze past het beste in uw situatie met het oog op de gebreken, de infrastructurele mogelijkheden, de bodemgesteldheid en de algehele staat van het pand? Wadman is thuis in de vele aspecten die bij funderingsherstel om de hoek komen kijken. We beoordelen zelf of in samenspraak met externen en werken het plan voor het funderingsherstel voor u uit.

 

Legio mogelijkheden voor funderingsherstel

Bij de aanpak van funderingsherstel is het allereerst belangrijk helder in beeld te krijgen waar de pijnpunten zich bevinden. Wanneer dat duidelijk is kan de beste oplossing voor funderingsherstel in een plan worden gevat. Verschillende scenario's zijn mogelijk: Er wordt een extra of nieuwe fundering op palen gerealiseerd. Het kan ook een extra of nieuwe fundering zonder palen zijn. Er kan voor gekozen worden de bestaande constructie geheel of gedeeltelijk op te tillen, recht te zetten of in zijn oude vorm terug te brengen. Het kan een samenwerking zijn tussen oude en nieuwe fundering... Hoe het funderingsherstel wordt vormgegeven is echt maatwerk. Immers, elke situatie is anders en standaard oplossingen bieden geen of onvoldoende zekerheid.

 

Funderingsherstel voor onbezorgde toekomst

Bij een fundamentele ingreep als funderingsherstelwerkzaamheden wilt u dat het hele project van a tot z goed doordacht en uitgewerkt is. Wadman heeft als architecten- en ingenieursbureau een bekende naam in Noord-Holland. Projecten van Wadman komt u door heel Nederland tegen. Op gebied van funderingsherstel hebben we vele projecten gerealiseerd, waaronder verschillende monumenten in Amsterdam met specifieke knel- en pijnpunten. We durven ons daarom best specialist te noemen als het om funderingsherstel gaat. Wilt u uw oude pand daarom een langdurige tweede kans

Funderingsherstel