Meer dan alleen architecten..
Lees meer over ons

Restauratie en renovatie

De bestaande woning- en kantoorvoorraad moet niet alleen technisch goed onderhouden worden, maar ook worden aangepast aan de huidige woon- en werkeisen. Op deze wijze kan de levensduur van gebouwen worden verlengd. Dit levert economisch voordeel op en draagt bij aan de diversiteit in de woning- en kantoorvoorraad. Met kenmerkende elementen, een eigen identiteit of een monumentale status moet met respect omgegaan worden.

Door onze jarenlange ervaring is er binnen het bureau veel kennis van historische bouwmaterialen en -methoden en kunnen restauratieprojecten vakkundig worden begeleid. Ook kunnen wij u terzijde staan bij ingewikkelde bouwkundige vraagstukken die om de hoek komen kijken bij monumentale gebouwen. W3 heeft oog en gevoel voor ieder detail.

Restauratie en renovatie