Meer dan alleen architecten..
Lees meer over ons

Wadman heeft uw watervergunning zo geregeld

Wadman kent alle ins en outs voor de aanvraag van een watervergunning en die is misschien wel eerder nodig dan u denkt! U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem. Wij inventariseren wat u wilt realiseren, regelen al het benodigde papierwerk en handelen desgewenst alle formaliteiten met de gemeente-instantie voor u af. Wij zorgen ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw watervergunning

 

Voorbeelden van de watervergunning

Waar heeft u een watervergunning voor nodig? Daarvoor zijn voorbeelden te over. U wilt bijvoorbeeld een steiger bouwen/aanleggen. U wilt een damwand slaan of een oeverbeschoeiing aanleggen. U wilt een watergang, sloot of greppel dempen. U wilt een ontwateringsvoorziening (drainage) aanleggen. U wilt de mogelijkheid om water of stoffen in het oppervlaktewater te lozen. U wilt een mogelijkheid creëren om grondwater te onttrekken (bronbemaling). U wilt op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, kademuur, een gemaal, een waterbergingsgebied bouwen. U wilt een waterberging aanleggen. U wilt hemelwater afkoppelen. Voor iedere activiteit die in relatie staat tot het oppervlaktewater en/of grondwater heeft u een watervergunning nodig.

 

Watervergunning - laat Wadman het regelen

Kom eens vrijblijvend langs en bespreek uw wensen die betrekking hebben op de watervergunning met een van onze adviseurs. Wij kunnen u direct aangeven hoe u uw plannen het beste kunt realiseren en welke aspecten cruciaal zijn bij het indienen van uw watervergunning. Voorkom onnodige problemen met de gemeente en laat onze expertise voor u werken. Bij ons is uw aanvraag voor de watervergunning in deskundige en vertrouwde handen.