Meer dan alleen architecten..
Lees meer over ons

Schetsplan indienen vaak voldoende

Voorafgaand aan de aanvraag voor een bouwvergunning kan het verstandig zijn om een schetsplan in te dienen. Waarom? Bij een officiële aanvraag voor een bouwvergunning heeft u kostenrovende bestektekeningen nodig en moet u vaak dure berekeningen en onderzoeken laten doen. Aan een schetsplan worden lagere eisen gesteld, maar uiteraard moet het wel compleet en deskundig genoeg zijn wil de gemeente het kunnen toetsen aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand. Wadman kan vlot een compleet schetsplan voor u maken dat u zo kunt voorleggen aan uw gemeente.

 

Een goed schetsplan

Toch gaat een goed schetsplan wel een stuk verder dan het woord doet vermoeden, namelijk het maken van wat schetsen. Gemeenteambtenaren worden regelmatig geconfronteerd met een zelf getekend schetsplan dat niet beoordeeld kan worden, omdat stukken niet begrijpelijk/onnauwkeurig zijn of omdat bepaalde stukken ontbreken. Wij zorgen voor een compleet schetsplan dat u zo kunt aanleveren. Ons schetsplan bevat een situatietekening met daarop alle aanwezige bebouwing, diverse foto’s van de bouwlocatie en de omgeving, geveltekeningen van het bestaande en het nieuw gewenste of aan te passen bouwwerk en alle bestaande en nieuwe plattegronden.

 

Schetsplan - Wadman weet wat nodig is

Soms zijn bij het schetsplan ook doorsnede- en detailtekeningen onmisbaar, die overzichtelijk, duidelijk en op schaal getekend zijn. Met onze ervaring maken we een realistische inschatting van wat wel en wat niet nodig is bij uw schetsplan. Het uiteindelijke doel, het zo snel mogelijk aanvangen van uw bouw- of verbouwproject, staat hierbij altijd centraal. Voorkom teleurstelling en onnodig uitstel door uw schetsplan met een gerust hart over te laten aan Wadman. Wij maken de stukken snel voor u in orde, zodat u deze samen met het aanvraagformulier kunt indienen.